Valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa posma km 78,120 – 80,660 seguma atjaunošana