Valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa posma km 0.070 – 14.000 segas un Zaņas tilta km 12.50 atjaunošanas būvdarbu uzraudzība