Valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa posma 19,27 – 32,70 km un posma 32,70 – 55,02 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)