Valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri-Saldus-Ezere posma km 0,077-3,637 un posma km 5,583-8,973, un autoceļa P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus posma km 94,290-101,820 seguma atjaunošana