Valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele – Bauska posma km 28,968 – 39,948 seguma atjaunošana