Valsts reģionālā autoceļa P101 Kalnciems – Kūdra posma km 0,075 – 5,600 un posma km 6,030 – 11,510 segas atjaunošana un posma km 5,600 – 6,030 segas pārbūve