Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava – Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos, km 4.90