Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (8.daļa).