Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (7.daļa)