Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (6.daļa)