Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (5.daļa)