Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (4.daļa)