Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (3.daļa)