Valsts galveno autoceļu segu pastiprināšanas būvprojektu izstrāde (2.daļa)