Valsts galveno autoceļu segas atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Centra reģionā