Valsts galveno autoceļu segas atjaunošana Centra reģionā