Valsts galvenā valsts autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) km 160,960 – 161,235; km 163,550 – 163,790 un valsts vietējā autoceļa V512 Ploski – Nirza km 0,350 – 0,690; km 2,690 – 2,830 un km 9,450 – 9,720 apgaismojuma ikdienas uzturēšana