Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana.