Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība