Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80–25,00 km būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 projektēšana, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība