Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas rob. posma 7,8 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P8 un P3 kr.p. izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība