Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 97,58 – 113,13 ietverot Saldus pilsētu km 100,7 – 101,9 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā