Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 39,135 – 60,150 segas rekonstrukcijas (pastiprināšana) būvdarbu uzraudzība.