Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 24,40 – 38,18 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā