Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 188,930 – 191,680 seguma atjaunošana