Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma km 40,20 – 41,58 (nobrauktuves uz V1068) seguma atjaunošana