Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) 60,00 – 76,14 km segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā