„Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža un otrās šķiras autoceļa V6 krustojuma, posmā km 16,795-17,395, rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība