Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža Grenctāle) un otrās šķiras autoceļa V6 krustojuma, posmā km 16,795 – 17,395, rekonstrukcijas (2. un 3.kārta) būvdarbu autoruzraudzība