Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) km 7,30 – 7,78 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība