Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža posma km 77,87 – 80,28 un posma km 116,40 – 118,50 seguma atjaunošana