Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža posma 47,57 – 51,20 km segas atjaunošanas būvdarbu uzraudzība