Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 255.760 – 268.710 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība