Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 247,90 – 255,76 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība