Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) posma 51,000 – 51,300 km segas atjaunošanas (Graužupītes caurteka) būvdarbu autoruzraudzība