Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 51,30 – 56,70 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība