Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 39.152 – 46.236 seguma atjaunošana un posma km 51.30 – 56.70 pārbūve