Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 17,000-17,430 (nobrauktuves uz A5 un A5 sākums) un posma km 29,370-33,785 (abas brauktuves) seguma atjaunošana