Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 129,33 – 132,60 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība