Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 201,56-212,20 km un posma 212,20-223,90 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)