Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) km274,078 – 290,110 seguma atjaunošana