Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob.(pāternieki) gājēju tuneļu km 28,52;km 29,09;km 29,74 un autopaviljonu km 29,09 ikdienas uzturēšana