Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils km 28,52-29,74 gājēju tuneļu ikdienas uzturēšana