Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils km 25,4-29,74 gājēju tunelu elektroiekārtu ikdienas uzturēšana