Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils gājēju tuneļu km 25,40; km 28,52; 29,09; km 29,74 un autopaviljonu elektroiekārtu ikdienas uzturēšana