Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma 0,300 – 2,380 km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde