Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma 0,30-2,38 km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcijas autoruzraudzība