Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) abas brauktuves posma km 38,200 – 40,850 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība