Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 32,14 – 36,40 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā