Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 100,900 – 106,120 un posma km 109,947 – 113,500 seguma atjaunošana